AVG - Pedicure & Beautysalon Danswijk

Ga naar de inhoud

AVG

Pedicure

AVG

Sin
ds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming actief.

Deze privacy wetgeving geldt in de gehele Europese Gemeenschap. Als pedicure heb ik om diverse redenen de noodzaak om  een beperkt aantal persoonlijke gegevens vast te leggen. Deze zijn nodig om u als klant te kunnen behandelen en om te voldoen aan de eisen die de belasting stelt aan de boekhouding van de pedicure praktijk.

Uiteraard kunt u inzage krijgen in de vastgelegde gegevens, zoals naam,adres e.d, en evt medische gegevens als u deze heeft doorgegeven. Correcties zijn altijd mogelijk. Door behandelingen bij mij af te nemen gaat u akkoord met deze vastlegging.

Mocht u niet of niet meer akkoord gaan met deze vastlegging dan kunt u dat schriftelijk aangeven. Omdat ik u dan niet meer mag behandelen, kunt u dan niet langer klant blijven. Openstaande rekeningen dient u uiteraard wel betaald te hebben.

Daarna zal ik een en ander verwijderen rekening houdend met de eisen die de belasting stelt. U krijgt hiervan een bevestiging.

Terug naar de inhoud